Jörlanda.

Kommun: Kungälv. Vattendrag: Jörlandaån. Material: Huggen sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B NV. Rn x=64353, y=12651. Bohusbanan km 36+600, 600 m syd Jörlanda fd station.

Ett utmärkt exempel på en välbyggd stenbro, klar till banans invigning 1906. Har inte kommit åt att mäta än, vilket kan förklaras av bilderna. Delvis fogstruken och av kalkutfällningarna att döma finns det betong ovanpå valvet. Men detta är inte så mycket att det stör.

3 bilder från öster, uppströms, 6/8 2002.

Tillbaka till järnvägsbroar