Löftabro.

Kommuner: Kungsbacka och Varberg. Vattendrag: Löftaån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NO, Rn x=63598, y=12817. Ligger alldeles nedströms nuvarande bro N30 på väg N845, fd E6.

Totallängd: 40 m. Valvlängd: 8 m. Valvhöjd: 4,2 m. Vattendjup: 0,6 m. Valvtjocklek: 0;7 m. Bredd: 5,7 m.

Tyvärr något skadad. Valvet delvis deformerat på uppströmssidan och betongförstärkt, liksom flera andra fogar. På ett ställe har stenarna vid uppfarten rasat lite. Ligger för övrigt vackert med välklippta gräsmattor runtom. Skötta av närboende villaägare? Ersatt av den nya bron 1937, nuvarande användning gång och cykeltrafik. Har skydd som fast fornlämning, nr 51.

Foto från öster (uppströms). Taget under den nya bron som skymtar uppe till vänster. 7/3 2000

Foto från väster. 5/5 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan