Ingetorp

Kommun: Kungälv. Vattendrag: Ingetorpsån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B NV, Rn x=64302, y=12674. Ligger alldeles bredvid väg O574 mellan Kareby och Kode mittemot avtagsvägen till Ingetorps golfbana.

Totallängd: 30 m. Valvlängd: 3,4 m. Valvhöjd: 2,3 m. Vattendjup: 0,1-0,5 m. Valvtjocklek: 1,0 m. Bredd: 6,7 m.

Det är alltid skönt att hitta en gammal trotjänare som fått åldras i frid. Bron verkar inte ha fått nån form av betonglagning. Även dom gamla smidesräckena finns kvar. Detta beror säkert på att den ersattes så tidigt som 1938. Byggår okänt, troligen i samband med att vägen flyttades till sitt nuvarande läge omkring 1870. Tidigare gick den urgamla färdvägen ca 1 km västerut. Vissa stenar har märken av borrhål vilket pekar på den tidsperioden.

Valvformen är lite ovanlig, eftersom största spännvidden är en bit upp på valvet. Detta syns inte på bilden, all strutbräken skymmer. Bron är i gott skick trots sin ålder, men lite röjning runtomkring och ovanpå hade inte skadat. Även den ersättande bron alldeles nedströms är sevärd pga sitt gammaldags utseende, en plan betongplatta på landfästen av huggen sten.

Foto från väster, nedströms, 6/8 2002 taget från den nuvarande bron.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan