Granneby, Skåra

Kommun: Kungälv. Vattendrag: Grannebyån. Material: Kilad sten

Plats: Kartblad Göteborg 7B NV, Rn x=64276, y=12628. Ligger drygt 1,5 km norrut på väg O616 mellan Vävra vid Marstrandsvägen och Solberga. Knr O283.

Inga egna mått tagna pga svårtillgänglighet. Mått enligt länstyrelsen/vägverket: Brolängd: 21 m. Spännvidd: 6,7 m. Höjd: 2,0 m. Bredd: 5,0 m.

Enligt länstyrelsen inventering byggd av stenhuggare från Brastad 1880. Mot detta årtal talar en fastgjuten sten i sydvästra brofästet med inskriptionen: APS 1881. Stenen har troligen först suttit på toppen av brons kantstenar men flyttats vid ombyggnad. Bron breddad 1931 enligt broinventeringen. Senare ombyggnad även gjord. Bakgjuten och fogstruken. Den ursprungliga brovälvningen utslätad med betong. Ordentligt breddad med kantbalkar. Överhuvud taget en ganska ombyggd/förstörd stenbro. Synd att man inte vid den första ombyggnaden byggde en ny bro vid sidan om och lät den gamla stå kvar. Plats hade funnits. Man märker från vägen numera knappast att det finns ett stenvalv under all betong. Annars syns bron väl i det öppna landskapet.

Bild från väster (nedströms) 6/8 2002.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan