Norr Ledet, Östad säteri

Kommun: Alingsås. Vattendrag: Liten å/större bäck, utan namn. Material: Grovhuggen sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B NO, Rn x=64302, y=12982. Ligger utefter gamla vägen ca 150 m öster om den nya.

Totallängd: 15 m. Valvlängd: 2,5 m. Valvhöjd: 1,0 m. Vattendjup: ca 0,5 m. Valvtjocklek: 0,7 m. Bredd: 7,7 m varav ungefär 2 m betongringar.

Bron uppförd av grovhuggen röd granit(?). Byggår okänt för mig men ser ut att vara sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Valvet ser ok ut från utsidan men sidomurarna är utpressade och deformerade. Inuti valvet syns en mängd bräder och skräp. Det kan vara frågan om någon förstärkning med det kan även vara skräp som följt med vattnet och fastnat. Bron är nämligen breddad på nerströmssidan med betongringar, som har mycket mindre storlek än valvet. Stor risk för att bråte fastnar inuti valvet. Bron och vägen togs ur allmän trafik när den nya vägen byggdes i början på 70-talet. Det är lätt att nå bron med bil men då får man strunta i skyltarna som förbjuder obehörig motorfordonstrafik. Omgivningarna runt Östad säteri är nerlusad med dessa skyltar. Allmänt folkilskna? Bron ligger bara några 100 m uppströms en annan stenbro, kallad Östad Säteri.

Foto från väster(uppströms) 3/7 2002.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan