Skårby kvarn

Kommun: Kungälv. Vattendrag: Skårbyån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B NV, Rn x=64276, y=12678. Ligger dold i skogen alldeles väster om järnvägen.

Totallängd: 20 m. Valvlängd: 1,5 m. Valvhöjd: 2,1 m. Valvtjocklek: 0,3 m. Bredd: 2,9 m.

Upptäckte denna valvbro och stenbalkbro när jag besökte en gammal kvarnplats. Av kvarnarna finns inget kvar, bara kvarnrännorna som dessa broar gått över. Totalt ungefär 50 m mellan brornas ytterände. Mellan broarna rinner ån i en nersprängd kanal. Om denna fanns då kvarnarna användes eller är ett resultat av en senare utdikning kunde jag inte avgöra. Inget vatten rinner numera under broarna i alla fall. Skicket på valvbron är ganska gott trots den något tveksamma uppbyggnaden med förhållandevis små stenar och kaotiska staplingen av sidomurarna. Stenbalksbron består av 2 stenhällar lagda bredvid varandra. Mellan hällarna finns lite betong men den är troligen yngre än bron. Denna bro är något längre än stenvalvet. Namnet Skårby kvarn är mitt påhitt, i brist på bättre.

Foton på dom båda broarna från väster(nedströms) 18/12 2001.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan