Ytterstad, Gråbo

Kommun: Lerum. Vattendrag: Krokbäcken, biflöde till Lärjeån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO, Rn x=64174, y=12867. Ligger nästan 500 m norr om nuvarande väg 190.

Totallängd: 30 m. Valvlängd: 2,3-2,7 m. Valvhöjd: 1,4 m. Vattendjup: 0,2 m. Valvtjocklek: 0,4 m. Bredd: 3,9 m.

En gammal bro som nästan sover en törnrosasömn. Numera används vägen endast som en markväg men en gång gick här en väg som följde Lärjedalens norra sida. Stora delar av vägen har blivit bortodlad. Valvet är lite deformerat men det verkar inte vara någon överhängande fara, fast några träd skulle behövas tas bort. Valvlängden är störst på nedströmssidan. Ovanligt med osymmetriskt valv, framför allt på en sån här liten bro. Ålder kan jag bara spekulera i, 1800-talet eller tidigare.

Foto från söder (nedströms) 17/12 2001

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan