Gastorp, Lindome

Kommun: Mölndal. Vattendrag: Sagbäcken. Material: Kilad sten

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NO, Rn x=63902, y=12770. Ligger mellan Sagbäcksgatan och järnvägen, bakom ett transformatorhus.

Totallängd: 12 m. Valvlängd: 1,9 m. Valvhöjd: 1,1 m. Vattendjup: 0,2 m. Valvtjocklek: 0,5 m. Bredd: 4,2 m.

Känns skönt att hitta en sån här gammal stenbro som har klarat sig genom åren. Valvet helt oskadat, däremot har några stenar i sidomurarna tryckt ut eller försvunnit. Troligen byggd privat eftersom ingen allmän väg har gått här. Säkert byggd på 1800-talet av typen att döma. Används numera inte, vidare färd mot järnvägen spärrad av bullerplank. Några stora träd alldeles vid bron borde tas bort och stenarna justeras, sedan klarar den 100 år till.

Foto från norr, uppstöms, 11/12 2001

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan