Linnarhult, Angered

Kommun: Göteborg. Vattendrag: Lärjeån. Material: Huggen sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO, Rn x=64120, y=12778. Ligger strax öster om Linnarhults industriområde, alldeles söder om nuvarande bro på väg 190.

Totallängd: Mer än 75 m. Valvlängd: 8,1 m. Valvhöjd: 5,0 m varav vederlaget 2,3 m. Vattendjup: 1,2 m. Valvtjocklek: 1,5 m. Bredd: 5,4 m.

En tjusig och kraftfull bro. Lite speciellt utseende pga valvets avsmalnande stenar mot dom inåtlutande vederlagsmurarna. Dessutom ovanligt höga sidomurar tillsammans med stor valvtjocklek. Allt detta beroende på Lärjeåns djupt nerskurna ravin. Noteras kan också dom tjusiga stengardisterna infällda i sidomurarna. Vägräckena borttagna och ersatta av ett trådstaket. Bron har numera ingen funktion men ligger väl synlig mellan den nuvarande bron och en tidigare som nu används till cykelbana. Ser ut att vara i gott skick. Byggår okänt men jag skulle tippa på tidigt 1900-tal, kanske 1930-talet.

Foton från norr, uppströms, 23/11 2001.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan