Näs bro

Kommun: Lerum. Vattendrag: Sjön Sävelången. Material: Sten i betong.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO, Rn x=64151, y=12974. Ligger på vägen mot Näs slott.

Totallängd: 65 m. 9 spann varav 8 med valvform och det i mitten en betongplatta.

Den ursprungliga bron byggdes omkring år 1820 för ägaren till Näs slott. Jag har inte sett exakt hur denna bro såg ut, men 1958-59 fick den en hårdhänt renovering. Resultatet blev en betongbro med ingjutna stenar som dekoration. Den ser dessutom att vara byggd när vattenståndet var lägre, valven är nästan dränkta. Har inte kunnat få reda på om vattenståndet i sjön är höjt och i så fall när. Egentligen räknar jag inte detta som en stenbro men eftersom den liknar en sån får den vara med. Länstyrelsens inventerare tyckte att detta var en bro i högsta bevarandeklass. Jag håller inte med.

Foto från sydväst 20/9 2001.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan