Tollered

Kommun: Lerum. Vattendrag: Tollered ström. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO, Rn x=64154, y=12989. På gamla landsvägen genom Tollered. Knr P59, väg O1658.

Valvlängd: 4,5 m. Valvhöjd: 1,6 m, inkl vederlag 2,5 m. Vattendjup: <0,1 m. Valvtjocklek: 0,9-1,2 m inkl betongplatta. Bredd: Valvet 6,4 m, breddad till 6,8m.

En mycket förstärkt och ombyggd bro men med den gamla formen kvar. Fogstruken i valvet. Förstärkt och breddad mot NV med betongplatta. Troligen även bakgjuten. Separat gångbana intill bron i SO.

Foto från NV (nedströms) 20/9 2001.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan