Hultafors.

Kommun: Bollebygd. Vattendrag: Sörån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Borås 7C SV, Rn x= 64008, y=13165. Ligger mellan broarna på väg O1757 (fd rv 40) över Sörån och järnvägen respektive bara över Sörån.

Totallängd: 15 m. Valvlängd: 3,8 m. Valvhöjd: 2,3 m. Vattendjup: 0.2 m. Valvtjocklek: 0,7 m. Bredd: 4,2 m.

En bro som är lätt att se från järnvägen men som inte syns från vägen om man inte vet att den finns där. Tidigare var det lite svårt att ta sig dit eftersom järnvägen går på ena sidan och Vägverket höll på med arbeta på andra sidan. Numera är det lätt att ta sig dit på en vägstump som börjar vid Råddebyvägens busshållplats. I mycket gott skick men några stenar saknas upptill. Är grundlagd direkt på berget och har kanske därför klarat sig så bra. Har troligen inte använts sedan järnvägen byggdes i början på 1890-talet, eftersom vägen flyttades lite upp på bergssidan och järnvägen lades på vägens plats. Har inte kunnat verifiera detta. Tyvärr går det en kabel(tele?) på en liggande stolpe alldeles uppströms och skämmer utseendet.

Foto från väster (nedströms) 30/10 2001.

I bakgrunden syns den ena av dom nybyggda broarna för fd rv 40

 

Foto från öster från nya vägbron. 8/4 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan