Knavra bro

Kommun: Lerum. Vattendrag: Säveån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO, Rn x=64123, y=12923. Ligger på väg O1747 mellan Ölslanda och Ryggebol. Knr P361.

Valvlängd: ca 11,5 m. Höjd: 7,5 m mellan vattnenyta och vägbana. Bredd: 6,5 m. Måtten är osäkra och övriga mått ej mätbara pga växtlighet och räckets placering.

En ståtlig bro. Byggår osäkert, den första stenbron här byggdes 1781-82. Denna byggdes om och var färdig 1882. Det finns uppgifter som talar om att den gamla bron skulle rasat samman på 1880-talet så det är tveksamt hur mycket av 1700-talsbron som återstår. Här gick tidigare stora landsvägen mot Alingsås och vidare österut. På senare tid har valvets ytterkanter blivit fogstrukna tillsammans med en del av brosidorna. Dessutom har man förstärkt valvets nederdel med en betongskoning. Detta har förstört en del av utseendet som heller inte har blivit bättre av dom dubbla och delvis trasiga räckena. Faktum är att bron med omgivningar ger ett sjabbigt intryck. Underhållet är eftersatt, träd har fått slå rot på sidorna, det växer gräs och annat på brobanans sidor. Bron skulle dessutom må bra av lite gallring av omgivande träd så att den monumentala valvbågen går att beskåda på lite håll. Orenat avlopp och avskädeshögar som nog båda härstammar från intilliggande villor förstärker det tråkiga intrycket.

Foto från nordväst (uppströms) 12/9 2001

Foto från sydväst (nedströms) 12/9 2001

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan