Wamme bro.

Kommun: Lerum. Vattendrag: Säveån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO, Rn x=64109, y=12903. Lite NV om jvgstn.

Ännu inte uppmätt.

En vacker gammal bro centralt belägen i Lerum. Byggd för gamla landsvägen Göteborg-Alingsås troligen 1853. Numera används den bara för gång och cykeltrafik sedan en ersättare i betong byggts längre västerut. Har drabbats av div betongförstärkningar men ser ut att vara i gott skick fast den är bevuxen med buskar mm som synes av bilderna nedan. För att inte tala om alla träd utefter ån som försvårar fotografering.

Foto från väster (nedströms) 8/8 2001

Foto från nordväst (nedströms) 8/8 2001

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan