Holme bro.

Kommun: Lerum. Vattendrag: Säveån. Material: Både huggen och mindre arbetad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO., Rn x=64125, y=12109. Ligger söder om kyrkan på en liten lokalväg upp mot Kastenhov.

Totallängd: 80 m. Brolängd: 21,2 m. Valvlängd: 3 st á 5,7 m. Mellanrum mellan valv: 1,5-1,6 m. Valvhöjd: 3,1 m. Vattendjup: 0,5-0,8 m. Valvtjocklek: 1,1 m. Bredd: 4,9 m.

En vacker och välformad bro med regelbundna valv. Underbyggnaden är utförd med välhuggna stenar medans överbyggnaden består av bara delvis bearbetade stenar. Brokonstruktionen fortsätter som vägbank till höger på bilden med samma uppbyggnad men detta skyms av träd. Ingen synlig betong i valven men brobanan består åtmindstone av kantbalkar av betong. Asfalterad. Byggd 1876.

Foto från söder (nedströms) 23/8 2001

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan