Fixhult.

Kommun: Kungsbacka. Vattendrag: Bäck. Material: Huggen sten.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NO, Rn x=63868, y=12868. Avtagsväg mot Fixhult på väg N974 mellan Kungsbacka och Hällingsjö. Drygt 100 m in på vägen.

Totallängd: 30 m. Valvlängd: 2,7 m. Valvhöjd: 1,6 m. Vattendjup: 0,2 m. Valvtjocklek: 0,6 m. Bredd: 4,9 m.

En liten trevlig bro i hyggligt skick. Valvet något deformerat och några stenar uttryckta eller intryckta. Enda betongen finns där räckeshållarna är fastsatta. Byggd slutet 1800-talet eller början på 1900-talet av tekniken att döma. Byggtekniken är för övrigt inte så bra, vissa av stenarna är totalt fellagda. Numera är detta en enskild väg men tidigare gick landsvägen mellan Kungsbacka och Hällingsjö här. Vägen flyttad och ombyggd någon gång på 1920- eller 1930-talet.

Foto från väster (nedströms) 19/12 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan