Lerån.

Kommun: Lerum. Vattendrag: Lerån. Material: Huggen sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO, Rn x=64109, y=12903. VSB mellan Lerums stn och kyrkan. Km 436+776.

Valvlängd: 3,1 m.

Byggd som en kulvert med storleken kvalificerar den som en bro. Enligt BV byggd 1887 men eftersom järnvägen invigdes 1857 kan det ha funnits något annat tidigare eller också är det ett skrivfel i BV:s brojournal. 1914 breddades den inför dubbelspåret. Breddningen skedde med betongvalv mot söder under nuvarande nedspår. Den urspungliga bron är fogstruken med betong. Skall återvända och fotografera lite mer och mäta när vattenståndet sjunkit lite. Lerån gör för övrigt skäl för sitt namn denna blöta höst (2000)!

Foto från norr (uppströms) 16/11 2000

Tillbaka till järnvägsbroar