Smälteryd, Sätila.

Kommun: Sätila. Vattendrag: Storån. Material: Kilad sten

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NO. Rn x=63849, y=12974. Ligger alldelas uppströms den nuvarande bron på väg O1609.

Totallängd: 45 m. Brolängd: 24,7 m. Bredd: 6,1 m.

Valvmått: Valvhöjd och vattendjup gick ej att mäta vid mättillfället pga högvatten.

Från öster Valv 1 Mellan Valv 2 Mellan Valv 3
Längd 5,7 m 3,1 m 6,5 m 3,1 m 5,3 m
Höjd          
Tjocklek 1,2 m   0,9 m   1,2 m
Vattendjup          

En mycket välbyggd och vacker bro i gott skick fast dom omgivande träden borde tas bort. Tyvärr är den fogfylld med sprutbetong 1977. Kraftiga brokantstenar sammanhållna av järnkrampor. Kantstenarna ingår som en del i sidomurarna. Mitt på den norra står inristat "C J Rylander 1876" vilket är byggherren och byggåret. Kraftiga strömkoner och glaciser. Asfalterad. Används numera bara som koväg.

Foto från den nedströms liggande nya bron mot norr. 8/10 2000

Till vänster bron från norr (uppströms). Till höger brobanan från väster. 8/10 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan