Björlanda.

Kommun: Mark. Vattendrag: Liten bäck, kallas ev Björlandaån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NO, Rn x=63890, y=12998. Ligger strax söder om Björlanda gård, 30 m nedströms nuvarande stenkulvert.

Totallängd: 50-60 m. Valvlängd: 2,9 m. Valvhöjd: 1,4 m. Vattendjup: 0,3 m. Valvtjocklek: 0,9 m. Bredd: 4,1 m.

Tyvärr mår denna bro inte så bra. Valvet är skadat med stenar uttryckta. På uppfarterna har flera stenar ramlat ner vilket delvis även gäller bron. Kraftigt beväxt av både gräs och sly. Vägräckena rostiga och saknas mest även om stenarna som fungerat som fästen finns kvar. Det märks att bron inte använts på en längre tid. Även omgivningarna skulle må bra av lite städning vilket bl.a. gäller ett hoprasat hus. Ersatt troligen på 1920-talet av en dubbel stentrumma 30 m uppströms, vilken även den är sevärd trots att den nyligen försetts med nya vägräcken vilka gjutits fast ganska valhänt.

Foto från sydväst (nedströms) 8/10 2000

Den ersättande stentrumman

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan