Kärra.

Kommun: Mark. Vattendrag: Storån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NO, Rn x=63904, y=12993. Ligger strax nedströms från nuvarande bro på väg 156.

Totallängd: 40 m. Brolängd: 19 m. Bredd: 5,7 m.

Valvmått:

Från söder Valv 1 Mellan Valv 2
Längd 8,7 m 4,3 m 5,0 m
Höjd 4,0 m   3,3 m
Tjocklek 1,2 m   1,8 m
Vattendjup 0,6 m   0,5 m

En riktigt monumental bro. Har klarat sig från betong förutom stengardisterna som är ditsatta efteråt och fastgjutna. Byggd under ledning av Anders Bryngelsson, Sätila, under åren 1866-68. Tagen ur bruk ungefär 100 år senare. Förvaltas numera av Sätila hembygdsförening. En lite underlig sak är att marken runt bron och även uppe på bron är väldigt hal. Det tycks finnas ett lager alger på allting.

Foto från väster (nedströms) 8/10 2000.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan