Hultet, Skårby.

Kommun: Kungälv. Vattendrag: Grannebyån. Material: Huggen sten i betongbruksfog.

Plats: Kartblad Göteborg 7B NV. Rn x=64272, y=12679. Bohusbanan mellan Ytterby och Kode, 400 m söder om Skårby viadukt. Km 27+509.

Total brolängd: 25 m. Valvlängd: ca 5 m. Höjd: 10 m från räls till botten. Vattendjup: >0,5 m.

Järnvägssträckan invigt 1907 men bron klar 1 år tidigare. Valvet och dom nedersta stenvarven välhuggen sten med betongfog. Längre upp med mer lättuktad sten. Lite sprickor här och var men det största problemet tycks vara att dräneringen inte fungerar. Vid regn rinner det vatten ur fogarna vilket också syns på alla droppstensbildningar i valvet. Betongen håller på att urkalkas men eftersom bron är betonginjekterad håller den nog. Ån verkar ha blivit utsatt för något sorts sjösänkningsföretag eftersom kanterna ärt lodräta och släta. Alla mått ungefärliga eftersom vattendjupet är för stort för vadarstövlar. Dessutom är det svårt att ta sig ner till vattnet pga branta bergsväggar.

Några foton från sydost (uppströms) 11/10 2000.

Tillbaka till järnvägsbroar