Rya.

Kommun: Härryda. Vattendrag: Björkån. Material: Huggen sten i bruksfog.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO. Rn x=64020, y=12955. GBJ km 30+800. Ligger strax öster om Rya där väg O549, fd Rv40, korsas av järnvägen Göteborg-Borås.

Totallängd: Ej mätbar. Valvlängd: 3 m. Valvhöjd: 2 m varav 1,3 m vederlagsmur. Mätt från bottnen till valvhjässan. Vattendjup: 0,2-0,3 m. Valvtjocklek: Svårmätt. Bredd: 41 m.

En lite märklig konstruktion. Bakgrunden är denna: När järnvägen byggdes i början av 1890-talet byggdes en bro för att leda Björkån under järnvägen. Den var av den vanliga typen med brofästen av huggen sten och överbyggnad av stålbalkar. Senare har denna blivit utbytt mot det nu för tiden vanliga betongtråget. År 1922 skedde en omläggning av vägen mellan Hindås och Härryda. Den passerade tidigare järnvägen via en plankorsning något 100-tal meter längre västerut. Det går fortfarande att se var denna låg. För att få en planskild korsning byggde och bekostade GBJ denna bro som egentligen borde kallas vattentunnel. Sedan byggdes vägen ovanpå denna tunnel. Tunneln går i en svag zick-zack-form diagonalt under vägen. Arrangemanget kan anas från vägen eftersom den nuvarande vägporten inte är rak utan lite vriden för att passa ån.

Tunnelns sidor(vederlaget) är uppbyggd av tuktad sten med betongfog, medans valvet är byggt av huggen sten också med betongfogar. Stenarna är lagda i betong mot valvformen men det är bara ett tunt lager. Valvet är gjutet i etapper på några meter med tätning av tjärpapp emellan! Slutstenen i valven har årtalet 1922 inhugget. Skicket är relativt gott, det finns några sprickor vid mynningarna och enstaka stenar har lossnat. Även bron över Mölndalsån alldeles söder om denna vattentunnel är sevärd. Överbyggnaden är visserligen en tråkig betong-rambalksbro av senare datum men denna vilar på en underbyggnad av välhuggna stora stenar från 1920-talet.

Foto från söder (nedströms) 11/10 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till järnvägsbroar.

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan