Horsavad.

Kommun: Bollebygd. Vattendrag: Sörån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Borås 7C SV, Rn x=64001, y=13127. Ligger alldeles intill nuvarande bro P11 på väg O1757, fd rv 40, vilken syns på en av bilderna. Vägräcken hindrar passage med bil över själva bron.

Totallängd: 60 m. Brolängd: 26,4 m. Bredd: 5,9 m.

Från söder Valv 1 Mellan Valv 2 Mellan Valv 3 Mellan Valv 4
Längd 2,8 m 6,5 m 3,0 m 2,9 m 3,4 m 4,0 m 2,8 m
Höjd 1,3 m   1,6 m   1,8 m   1,5 m
Tjocklek 0,7 m   0,7 m   0,7 m   0,7 m
Vattendjup 0,2 m   0,3 m   0,3 m   0,2 m

En underbar bro, enligt en uppgift byggd 1836, enligt en annan 1844. Tagen ur drift när den nya vägen togs i bruk 1943. Ursprungligen använd som tullbro, dvs man fick betala för att ta sig åka över. Ser ut att vara i gott och nästan ursprungligt skick. Det finns bara lite betong vid brobanans kanter. Men sly som växer på bron skulle behövas ta bort. Omgivningarna hade även mått bra av lite röjning. Räckena är delvis genomrostade och är mogna för utbyte. 50 meter nedströms finns rester av fördämningar och kvarnränna men allt är igenvuxet. Strömstaren är alltid närvarande och häckar troligen i bron. En gång på 1930-talet när Zarah Leander kom åkande i bil efter att ha sjungit på Liseberg missade föraren bron i nattmörkret med påföljd att bilen hamnade i kvarndammen. En närboende bonde fick hjälpa till med sin häst för att bilen skulle komma upp på vägen igen.

Foto från öster (uppströms). 8/4 2000

Mittvalven. 8/4 2000

Östra brosidan. 2/3 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan