Stålebo.

Kommun: Lerum. Vattendrag: Liten bäck. Material: Kilad sten

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO. Rn x=64086, y=12852. Väg O940 mellan Jonsered och Lerum. Vid avtagsvägen mot Stålebo.

Totallängd: 30 m. Valvlängd: 1,8 m. Valvhöjd: 2,3 m. Vattendjup: <0,1 m. Valvtjocklek: 3,8 m varav 1,2 m betong och asfalt. Bredd: 8,5 m.

Liknande kulverten vid Dämmet med samma typ av bearbetade stenar med borrhål, men denna är en storlek större beträffande valvhöjd och valvtjocklek. Man blir förundrad över storleken när man ser rännilen som rinner igenom. Sannolikt byggd när vägen flyttades i samband med järnvägsbygget på 1850-talet. Beträffande vägen se Gullringsbo

Foto från söder (uppströms) 12/10 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan