Dämmet. Jonsered.

Kommun: Lerum. Vattendrag: Liten bäck. Material: Kilad sten

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO. Rn x=64086, y=12845. Väg O940 mellan Jonsered och Lerum. Invid Aspens utlopp och minnesstenen över vägbygget.

Totallängd: 10 m. Valvlängd: 1,8 m. Valvhöjd: 1,7 m. Vattendjup: <0,1 m. Valvtjocklek: 1,3 m. Bredd: Ursprunglig 6,6 m, breddad till 8,6 m.

Egentligen en kulvert men så snygg och välbyggd att den platsar här. Skicket är mycket gott men tyvärr har valvet skadats på ett ställe när vägverket satte upp nya stolpar till vägräcke. Lite klantigt. Dessutom finns lite betong i fogarna. Byggd av något bearbetade stenar med delvid synliga borrhål efter sprängning. Breddningen består av väggar av sten med valv av betong. Ovanpå detta sidomurar av huggen sten. Bottnen består av stenhällar, den äldsta delen med hällarna liggande mellan väggarna men i den senare delen väggarna stående på bottenhällarna. Troligen är den äldsta delen från mitten av 1800-talet när järnvägen byggdes. Angående denna och vägen se Gullringsbo

Foto från norr (nedströms) 12/10 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan