Rinna.

Kommun: Bollebygd. Vattendrag: Sörån. Material: Kilad sten

Plats: Kartblad Kinna 6C NV, Rn x=63977, y=13065. Ligger i slutet av Rinna industriområde på en lite använd väg.

Totallängd: 30 m. Valvlängd: 5,9 m. Valvhöjd: 2,3 m. Vattendjup: 0,5 m. Valvtjocklek: 0,6 m. Bredd: 3,6 m, breddad till 4,6 m.

Fogarna i den urspungliga bron lite betongstrukna. Sidomurar av senare datum, huggen sten i betongbruksmur. Breddad på 1960-talet med betongbrobana. Numera sporadisk användning.

Foto från öster (uppströms) 8/10 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan