Åbron.

Kommun: Mölndal. Vattendrag: Stora ån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NV, Rn x=63977, y=12740. Ligger alldeles norr om Åbromotets trafikkarusell.

Tatallängd: 12 m. Valvlängd: 4,0 m. Valvhöjd: 1,8 m. Vattendjup: 0,2 m. Valvtjocklek: 0,7 m. Bredd: 6,3 m

En gammal bro i gott skick. Det finns lite betong i fogarna i valvhjässan. Vägbanekant av senare ditlagda stenblock sammanhållna av järnkrampor. Tidigare gick Kungsbackavägen över bron men en ny bro byggdes på 1950-talet. Numera används bron till cykelbana. Bron har fått ge namn till omkringliggande områden, bl.a. Åbro industriområde. Tidigare passerade även Kålleredsbäcken(Ävan) under bron men i samband med vägbyggen grävdes loppet om och ansluter numera alldeles nedströms bron.

Foto från öster (nedströms) 23/9 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan