Kärra bro, Rävekärr.

Kommun: Mölndal. Vattendrag: Kålleredsbäcken eller Ävan. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NV, Rn x=63968, y=12746. Ligger alldeles intill Gamla Kungsbackavägen.

Totallängd: 13 m. Valvlängd: 2,9 m. Valvhöjd: 2,3 m. Vattendjup: 0,6 m. Valvtjocklek: 0,7 m. Bredd: 4,8 m.

Valvet svårt deformerat men har varit så en lång tid. Inne i valvet finns en stöttande träkonstruktion som lär ha tillkommit när bron användes som arbetsväg till motorvägsbygget. Som vägkant ligger en rad stenar vilka troligen är av senare datum än bron. Dessa hålls samman av järnkrampor. Bron är byggd under senare hälften av 1800-talet och användes som förbindelse mellan Kungsbackavägen och Kärra by och dess värdshus. Eftersom bron finns nämnd rean på 1700-talet fanns det troligen en träbro tidigare. Bron används numera som tillfartsväg till en upplagsplats och är spärrad av en bom. Vid bron finns en gammal milsten men den skall ha flyttats dit en liten bit

.

Foto från nordväst (nedströms) 21/9 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan