Flässjum.

Kommun: Bollebygd. Vattendrag: Sörån. Material: Kilad sten

Plats: Kartblad Kinna 6C NV, Rn x=63981, y=13075. Avtagsväg mot Öreshult strax öster om stationen ner under järnvägen.

Totallängd: 30 m. Brolängd: 13,6 m. Bredd: 3,7 m ursprungligt, breddad till 4,2 m.

Valvmått:

Från öster räknat Valv 1 Mellan Valv 2
Längd 4,8 m 4,0 m 3,6 m
Höjd 1,9 m   1,8 m
Tjocklek 0,6 m   0,6 m
Vattendjup 0,5 m   0,1 m

Skicket är någorlunda gott på denna tyvärr mycket ombyggda bro. Valven är betongförstärkta och sedan är en betongbrobana gjuten ovanpå. Sammanlagd tjocklek på betong och asfalt 0,6 m. Är eventuellt bakgjuten. Fast man måste erkänna att den ursprungliga bredden inte hade räckt till idag. Bättre så här än rivning. Strömkon av betong. Alldeles uppströms bron finns rester efter en damm som säkert har samband med att nedströms västra valvet finns rester av såg. Enskild väg. Synnerligen svår att fotografera pga träd och norrläge.

Foto från nordnordost (uppströms) 9/9 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan