Ekevadsbron.

Kommun: Göteborg. Vattendrag: Lärjeån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO, Rn x=64136, y=12774. Ligger mellan Gunnilse och Angered Centrum.

Totallängd: Med uppfarter över 100m. Valvlängd: 7,5 m. Valvhöjd: 4,2 m. Vattendjup: 0,5 m. Bredd: 3,5 m. Valvtjocklek: Ca 1 m + 0,7 m betong.

Valvet är i gott skick på denna vackra bro. Byggd 1921-22 som nödhjälpsarbete enligt stentavla, se bild nedan. Biltrafik förbjuden sedan 1974 pga rasrisk, sedan dess använd till gång och cykeltrafik. Ovanligt smal för att vara byggd 1922 men nödhjälpsarbetarna kanske inte ville förta sig. Även vägen är smal. Någon gång på senare tid försedd med en ganska klumpig och ful betongbrobana med stuprör! Dessutom syntes knappt bron för alla träd. Det var läget när jag först besökte bron i juni 2000.

Vid nästa besök i nov 2001 var läget ett helt annat. Brobanan hade fått en smäckrare betongpåbyggnad och dom tidigare klumpiga vägräckena var utbytta mot snygga gjutjärnsräcken. Påfarterna som tidigare hade erosionsskador var uppsnyggade. Träden som skymde bron var borttagna och slänterna gräsbevuxna. Skyddsmurarna vid åkanten som delvis var nerrasade hade byggts upp igen. Snyggt jobbat kommunen! Det enda som störde ögat var några skyddspallisader? av trä uppströms bron, fast dom är kanske nödvändiga som erosionsskydd.

Bild från öster (uppströms) 20/11 2001

Stentavla vid södra brofästet. 8/6 2000.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan