Lärjeholm.

Kommun: Göteborg. Vattendrag: Lärjeån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SV, Rn x=64105, y=12742. Ligger alldeles uppströms nuvarande bro på Gamlestadsvägen, väg O519.

Totallängd: 40 m. Valvlängd: 8,1 m. Valvhöjd: 3,7 m. Vattendjup: 0,5 m. Valvtjocklek: 1,2 m. Bredd: 7,5 m.

Ser ut att vara i god kondition, men en del stenar i valvet är spruckna. Knäckta av för stor belastning? Det finns lite betong i fogarna längst upp i valvet, men är dessutom troligen bakgjuten eller på något sätt betongförstärkt eftersom det förekommer droppstenar i valvet. Dom nedersta stenarna i valvets hörn är säkrade med järnbeslag. Lite väl mycket beväxt. Enligt uppgift byggd på 1830-talet. Ersattes av ny bro 1932. Används numera som gång och cykelbana.

Foto från öster (uppströms). 20/6 2000. Nuvarande bro i bakgrunden

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan