Nävraspång.

Kommun: Borås. Vattendrag: Sörån? Material: Kilad sten

Plats: Kartblad Borås 7C SV, Rn x=64115, y=13195. Ligger vid rastplatsen med samma namn på väg 180 mellan Borås och Alingsås.

Totallängd: 30 m. Valvlängd: 4,8 m. Valvhöjd: 2,0 m. Vattendjup: 0,5 m. Valvtjocklek: 0,6 m. Bredd: 5,0 m.

En vacker bro som säkerligen är byggd på 1800-talets första hälft eller tidigare. Vid en renovering hittades en sten i ån med inskriptionen B Ö G 1820. Detta har hembygsföreningen tagit som brons byggår men troligen är stenen en väghållningssten, som har markerat en gårds gräns för väghållningsskyldigheten. Ersatt av en ny bro i betong alldeles nedströms och samtidigt lades vägen om (1936?). Nyligen har även den ersatts av en plåtkulvert i samband med en ny vägomläggning. I samband med detta ville Vägverket riva denna fina bro men en av markägarna vid bron fick detta beslut upprivet av regeringen. Den gamla vägen är delvis omgjord till en rastplats med namnet Nävraspång. Betongbron skymtar för övrigt fram genom valvet. Namnet Nävraspång, som har hittats på en gammal karta, antyder att det tidigare har funnits en spång täckt av näver som skydd mot vatten. Kanske fanns den på den tiden när Linné passerade här på sin Västgötska resa 1746. Men då fanns det ingen väg här, snarast en gångstig som knappt dög åt hästar. Namnet på vattendraget är lite tveksamt, se under bron vid Henå.

Foto från sydost(uppströms). 15/5 2000. Observera betongbron med utsmyckning bakom valvet.

Samma som ovan men närmare.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan