Buagärde.

Kommun: Bollebygd. Vattendrag: Skittjärnsbäcken, biflöde till Sörån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Kinna 6C NV, Rn x=63987,y=13111. Ligger ca 15 m från nuvarande väg O1757, fd rv 40, mellan Bollebygd och Olsfors.

Totallängd: Svårt att uppskatta, ingår i ca 20 m vägbank. Valvlängd: 1,5m. Valvhöjd: 0,7m. Vattendjup: 0,1m. Valvtjocklek: 0,8m. Bredd: 5,2m.

Tveksamt om detta är en bro, stentrumma är nog ett bättre namn. Men eftersom den är uppbyggd som en "riktig" bro får den vara med. Valvet är lite nedsjunket och stenar saknas här och var. Används inte som bro numera. Tidigare gick landsvägen över bron men sträckningen ändrades omkring år 1943.

Foto från söder (uppströms) 20/2 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan