Hedared.

Kommun: Borås. Vattendrag: Nolån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Borås 7C SV, Rn x=64139, y=13182. Ligger på en privat/enskild? väg som går rakt norrut från kapellet.

Totallängd: 30 m. Valvlängd: 3,6 m. Valvhöjd: 2,0 m. Vattendjup: 0,2 m. Valvtjocklek: 0,6 m. Bredd: 4,2 m.

En vacker liten bro. Helt ursprunglig och saknar helt spår av betong och även vägräcken, men det är inget långt fall om olyckan är framme. Ovanligt tunt bärlager ovanpå valvet. Tidigare gick vägen mellan Alingsås och Borås här men den flyttades omkring 1936.

Foto från väster (nedströms) 15/5 2000.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan