Henå.

Kommun: Bollebygd. Vattendrag: Nordån? Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Borås 7C SV, Rn x=64072,y=13100. Ligger 100 m uppströms nuvarande bro på väg O1758, på vägen mot Fjällåsen.

Totallängd: 30 m. Valvlängd: 6,6 m. Valvhöjd: 3,0 m. Vattendjup: 0,2 m. Valvtjocklek: 0,7 m. Bredd: 4,4 m.

Alltid lika roligt att se en gammal fin stenbro som trots att den fortfarande används har undslippit betongförstärkningar. Visserligen är några av stengardisterna lagade med betong och räckena sitter på galvade fästen men det är petitesser. Ser ut att vara mycket välbyggd, valvet är en njutning för ögat både från sidan och underifrån. Tidigare gick vägen mellan Bollebygd och Töllsjö här innan den nya bron nedströms byggdes. Ånamnet är tveksamt. En dryg mil uppströms vid Nävraspångsbron heter den Sörån. Ännu lite längre uppströms heter den plötsligt Nolån! Nolån är annars namnet på den å som Nordån flyter ihop med 500 m nedströms från Henåbron. Ytterligare en mil nedströms flyter Nolån ihop med Sörån! till Storån.

Foto från öster(uppströms) 15/5 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan