Kärra, Stockavadsbron.

Kommun: Kungsbacka. Vattendrag: Fälån. Material: Huggen sten

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NO, Rn x=63823, y=12847. Ligger på väg N974 mellan Kungsbacka och Hällingsjö. Knr N116

Valvlängd: 3,5 m. Valvhöjd: 2,2 m. Vattendjup: 0,3 m. Ursprunglig valvbredd: 5,5 m.

Byggd 1922 enligt ett plakat som en hembygdscirkel satt upp. Ersatte då en tidigare bro 10 m nedströms. Denna bestod åtminstone delvis av stenhällar varav en finns kvar. Namnet Stockavadsbron tyder på att det funnits ett vad med utlagda stockar tidigare. På senare tid har bron breddats med en betongbrobana.

Foto från söder(nedströms) 10/5 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan