Vässingsö.

Kommun: Kungsbacka. Vattendrag: Fd sund. Material: Huggen sten

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B SV, Rn x=63670, y=12708. Ligger nästan i slutet på väg N943 mot Vässingsö. Knr N933.

Totallängd: 15 m. Valvlängd: 2,5 m. Valvhöjd: 1,4 m. Vattendjup: <0,1 m, varierar med havsytan. Valvtjocklek: 0,65 m. Bredd: 4,7 m.

En liten vacker bro som nuförtiden kan tyckas onödig. Men när den byggdes var havsytan högre, landhöjningen är nu 1 mm per år. Tidigare var Vässingsö som hörs av namnet en ö men skiljs numera bara av en sumpmark från fastlandet. Byggår känner jag inte till men tippar på början av 1900-talet. Bro och väg luktar lite nödhjälpsarbete.

Tyvärr tycks denna pärla vara på väg att förstöras. Vägverket har hösten 2001 påbörjat arbeten som kommer att innebära kantbalkar av betong! Tragiskt. Att förstöra en av dom få i trafik varande stenbroarna som ännu inte är betonginpackad.

Foto från söder, från havssidan. 15/5 2000.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan