Alafors.

Kommun: Kungsbacka. Vattendrag: Kungsbackaån. Material: Kilad sten

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NO, Rn x=63862, y=12782. Ligger på väg N981 mellan Anneberg och Lindome, gamla vägen. Knr N127.

Ej uppmätt än.

En vacker bro där valven har klarat sig ifrån betongförstärkning. Däremot är bron breddat med en betongbrobana och dessutom troligen bakgjuten. Nedströms bron finns byggnader som tidigare varit kvarnar drivna av vattenkraft.

Foto från söder (nedströms) 15/5 2000

Dito från annan vinkel

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan