Bärby.

Kommun: Göteborg. Vattendrag: Kvillen. Material: Kilad och tuktad sten med betongfog.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SV, Rn x=64146, y=12687. Ligger på väg O581 från Säve mot Skogome. Knr O140.

Brolängd: 5,8 m. Valvlängd: 4,8 m. Valvhöjd: 3,0 m till grund. Vattendjup: 0,2 m. Bredd: 4,8 m(valvet).

Enligt en stentavla högst upp på valvet är bron renoverad 1949. Då eller senare har bron även breddats med betongbrobana. Den första stenbron på platsen byggdes i början på 1800-talet men den har byggts om grundligt sen dess. Vattendraget Kvillen är intressant. Tillsammans med Kvillebäcken delar dessa Hisingen i två delar. Någonstans på mitten finns en punkt där Kvillen rinner åt norr och Kvillebäcken åt söder. Teoretiskt sett skulle en fisk kunna simma från Göta älv tvärs över Hisingen till Nordre älv. I praktiken skulle den snart avlida av syrebrist, förgiftning m.m. men det är en annan sak.

Foto från söder(uppströms) 8/5 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan