Almedal.

Kommun: Kungsbacka. Vattendrag: Liten bäck, biflöde till Löftaån. Material: Huggen sten.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B SO, Rn x=63612, y=12836. Ligger öster om Frillesås bredvid väg N900 nära korsningen med N905. Belägen i en beteshage.

Totallängd: 15 m. Valvlängd: 1,4 m. Valvhöjd: 1,9 m. Vattendjup: 0,2 m. Valvtjocklek:1,0 m. Bredd: 5,0 m.

Snarare en kulvert än en bro men snygg är den. Några stenar saknas och andra är utpressade. Lite svår att fotografera eftersom den vetter mot norr och ligger därmed oftast i skugga..

Foto från norr(uppströms). 8/5 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan