Håfors.

Kommun: Kungsbacka. Vattendrag: Löftaån. Material: Huggen sten med betongfog.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B SO, Rn x=63662, y=12893. Ligger på väg N916 mellan Fjärås och Horred. Knr N255.

Ej uppmätt eftersom det är svårt att komma åt.

Enligt Vägverket skulle detta vara en bro gjord av kilad sten från 1878. Detta stämmer nu inte. Troligen blev den nuvarande bron byggd i samband med en sjösänkning som utfördes 1926. Folk jag pratade med sa att det skulle funnits en tidigare bro någonstans. Vid sjösänkningen sprängdes ån ner 2-3 meter som syns på bilderna, och vilket också omöjliggör en uppmätning av valvet. Den äldsta(norra) delen av själva bron byggdes upp av tuktad natursten i betong. Senare blev bron breddad men den delen byggdes upp av huggen sten med betongfog. Dom olika delarna har olika valvgeometri vilket ser lite underligt ut. På senare tid har bron breddats med ett betongdäck och samtidigt ändrades vägens vinkel något.

50 meter nedströms bron kastar sig ån nedför en bergssida i en storslagen fors. Fallhöjden är nog 20 meter och vinkeln ca 45 grader. På båda sidor om forsen har det funnits kvarnar, enligt uppgift 7 st, varav några finns kvar, en som museum. En storslagen syn men tyvärr svår att komma åt pga naturhinder och hus. Tidigare bestod forsen av 2 armar men i samband med sjösänkningen lät man ån få en huvudarm.

Foto från norr(uppströms) 22/5 2000

Foto från söder 10/5 2000

Forsen 10/5 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan