Härryda.

Kommun: Härryda. Vattendrag: Mölndalsån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B SO, Rn x=64015, y=12914. Ligger alldeles nedströms nuvarande bro på väg 456 över å och järnväg vid Härryda järnvägsstation.

Totallängd: 22 m. Valvlängd: 6,7 m. Valvhöjd: 3,0 m. Vattendjup: 0,5 m. Valvtjocklek: 0,7 m. Bredd: 5,6 m.

En välhållen stenbro. Lite betongförstärkningar förekommer. Vägräckena är tyvärr en trist historia men hembygdsföreningen jobbar för en förbättring. På nedströmssidan finns rester av antingen förstärkningsarbeten eller förberedelser för breddning, se bild nedan. Bron togs ur allmän trafik när nuvarande bro byggdes 1952. Används nu för trafik till transformatorstation och privatfastighet men ägoförhållandet är osäkert. Troligen den enda stenbron i Härryda kommun förutom stentunneln vid Rya. Byggår osäkert men enligt uppgift byggd redan på 1700-talet. Över bron gick tidigare landsvägen från Göteborg mot södra Västergötland via Hällingsjö. Detta kan man utläsa av milstenarna längs med vägen som är uppsatta på 1700-talet men själva vägsträckningen är ännu äldre. Gamla riksväg 40 via Hindås tillkom långt senare.

Foto från väster (nedströms) 30/1 2000

 

Foto uppströms 30/1 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan